Text Box: back
Text Box: !
Text Box: Zarządzanie jest pragnieniem doskonałości w ludzkim działaniu
Text Box: dr Marian Krupa 
w ramach prac projektu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią (SAP ERP) w Uniwersytecie Jagiellońskim od 2007 r. pełni funkcję Kierownika Jakości. Jest również kierownikiem merytorycznym w zakresie projektowania i realizacji innowacyjnych programów edukacyjnych dla uczelni wyższych w zakresie projektów SAP ERP (UJ, WSIiZ, ALK) oraz Project Management (Uczelnia Łazarskiego)
Ponadto prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Prowadził zajęcia jako „visiting profesor” w: The Polytechnics Institute of Portalegre, Portalegre, Portugalia (2006), FH Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft, Bielefeld, Niemcy (2005), Zagreb School of Economics and Management, Zagrzeb, Chorwacja (2005). 
Posiada certyfikaty branżowe: KEMA Polska Sp. z o.o. – Warszawa (2001), SAP Polska Sp. z o.o. – Warszawa (2001),  Hellenic Culture Centre – Ikaria, Grecja (1996), Canada Life Assurance Company – Vancouver, Kanada (1993), British Columbia Institute of Technology – Vancouver, Kanada (1992-1993), University of British Columbia – Vancouver, Kanada (1992), Canadian Small Business Institute – Toronto, Kanada (1989), George Brown College – Toronto, Kanada (1988-1989), Heidelberg Canada Inc.– Toronto, Kanada (1989-1990).
REFERENCJE:
SAP Polska, IDS Scheer/MPI, CAV Aerospace, RCLIndustries, Siemens IT Solutions and Services, BCC Wdrożenia SAP, Zelmer S.A. – Rzeszów, Gedeon Richter Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zagreb School of Economics and Management, FH Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft – Niemcy.
NAUKA:
Jego specjalizacja naukowa to organizacja i  zarządzanie w ujęciu interdyscyplinarnym, integralnym, holistycznym z perspektywy takich zagadnień jak: filozoficzne i metodologiczne podstawy nauki o zarządzaniu, zarządzanie jakością projektów ERP, informatyzacja zarządzania, zarządzanie poprzez konflikt, ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, zarządzanie informacją i komunikacją, zintegrowane systemy zarządzania (mySAP, TQM, normy ISO). 
Obronił pracę doktorską w 2003 roku nt. „Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie aksjologicznej. W kierunku doskonałości organizacyjnej”. Jest absolwentem: Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000) oraz Pitman Business College w Vancouver - Business Administration and Management (1993).
Jest autorem m.in. następujących publikacji w j. polskim: „Różnorodność a zarządzanie organizacjami globalnymi. Pomiędzy uniwersalizmem a relatywizmem” (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006), „’Dżungla’ teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?” (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2005), „Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą” (publikacja w wersji tradycyjnej (Antykwa – 2001/2002) i multimedialnej (Wyższa Szkoła Informatyki  i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – 2001/2002); „Dylematy kształcenia menedżerów – osobisty punkt widzenia...” (Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Dylematy Kształcenia Menedżerów u progu XXI w.” - Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002); „Platforma mySAP.com w dydaktyce menedżerskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2002), „Problem doskonałości w zarządzaniu organizacją” (Konferencja naukowa nt. „Przedsiębiorstwo Partnerskie”, SGH, Kazimierz Dolny 2002); „Metodologia wdrożenia zintegrowanego oprogramowania biznesowego w teorii i praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw” (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002), „Business Intelligence jako kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa w XXI w.” (Konferencja Naukowa nt. „Konkurencyjność przedsiębiorstw na tle procesów globalizacyjnych” - Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie – 2001); w j. angielskim: ”Customizing at SAP - mySAP Supply Chain Management (Edition 2004)”, International Conference on Mass Customization and Personalization (UITM in Rzeszów, 2004)”, “The Value Concept in Contemporary Organization and Management” (University of Miscolc, Hungary – 2003), „The Internet Initiatives of SAP - In Search of the New Economy” (Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „E-business and Web Based Technologies” - Wyższa Szkoła Informatyki  i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – 2001), „The Supply Chain Management Model in mySAP.com – key factor of success in the New Economy” (V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Total Logistic Management” –  Ustroń 2001).
Text Box: e-mail: mkr4all@gmail.com