Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

 

Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Copyright by Marian Krupa
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Warsztaty SAP R/3 (mySAP), Zarządzanie projektem ERP, Akademia Doskonałości, Gry menedżerskie (zarządzanie zintegrowane, strategiczne, logistyczne).
Pole tekstowe: Prezentacje wykładów, syllabusy dla studentów, materiały ćwiczeniowe,         pytania problemowe.
Pole tekstowe: Filozoficzne podstawy nauki o zarządzaniu, Zarządzanie doskonałe, Zarządzanie poprzez wartość, ryzyko i jakość w zarządzaniu, Zarządzanie projektem, Zarządzanie strategiczne, Systemy informatyczne w zarządzaniu. 
Pole tekstowe: konsulting
Pole tekstowe: edukacja
Pole tekstowe: nauka
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: kontakt:
Pole tekstowe: home: