Text Box: Copyright by Marian Krupa
Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: Seminarium dyplomowe
Text Box: K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005.
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: Makroekonomia
Text Box: Zintegrowane Systemy Zarządzania
Text Box: Z. Martyniak, Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, 1997. Kraków 2001.
Text Box: Mikroekonomia
Text Box: !
Text Box: M. Krupa, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kraków 2001.
Text Box: !
Text Box: Systemy zarządzania
Text Box: Systemy informacyjne/informatyczne w zarządzaniu (ERP)
Text Box: Zarządzanie projektem (ERP)
Text Box: M. Krupa, Zrozumieć zarządzanie, AD, Kraków 2007.
Text Box: !
Text Box: Zarządzanie JAKOŚCIĄ (QM)
Text Box: Zarządzanie ryzykiem
Text Box: Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Text Box: Logistyka, Logistyka międzynarodowa
Text Box: Zarządzanie produkcją - metody, systemy MRP/ERP 
Text Box: Teoria organizacji / NAUKA o ORGANIZACJI
Text Box: !
Text Box: E. Gołębska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2004.