Text Box: Copyright by Marian Krupa
Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Text Box: !
Text Box: 10: 
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 09:
Text Box: 08:
Text Box: !
Text Box: 07:
Text Box: !
Text Box: 06: Zarządzanie ZMIANĄ w organizacji
Text Box: !
Text Box: 05:
Text Box: !
Text Box: 04:
Text Box: !
Text Box: 03: 
Text Box: 02:
Text Box: !

Text Box: 01:
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: Pytania problemowe - zaliczenie
Text Box: 00:
Text Box: Syllabus
Text Box: Marcin Bielski, Organizacje. Istota – Struktury – Procesy, Wydawnictw Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 
Text Box: !
Text Box: Teoria organizacji / NAUKA o ORGANIZACJI
Text Box: !