Text Box: Copyright by Marian Krupa
Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Text Box: 07: Dobry negocjator
Text Box: !
Text Box: 06: Trudne sytuacje negocjacyjne
Text Box: !
Text Box: 05: Komunikacja perswazyjna
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 04: Proces i reguły
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 03: Style i strategie
Text Box: 02: Konflikt - uwarunkowania
Text Box: Pytania problemowe - Egzamin / zaliczenie
Text Box: 01: Negocjacje - wprowadzenie
Text Box: Zbiegień-Maciąg L., Taktyki i techniki negocjacyjne, AGH, Kraków 2006.
Text Box: PLAN zajęć
Text Box: Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.
Text Box: !
Text Box: NEGOCJACJE, Negocjacje menedżerskie