Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Portal wiedzy (wiem.onet.pl)
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: SAP Community (http://www.sap.com/community) - j. ang.
Pole tekstowe: SAP Development Network (https://www.sdn.sap.com) - j. ang.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: SAP Library (http://help.sap.com) - j. ang.
Pole tekstowe: Wikipedia (wolna encyklopedia)
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Instytuta Zarządzania (www.instytut.org.pl)
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Encyklopedia zarządzania    (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Repozytorium wiedzy z zarządzania
prace studentów
Pole tekstowe: Praca zaliczeniowa