Pole tekstowe: Copyright by Marian Krupa
Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Przygotowanie do startu produktywnego
Pole tekstowe: Testowanie
Pole tekstowe: Konfiguracja 
Pole tekstowe: Koncepcja Biznesowa
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: SAP R/3 - projekt wdrożeniowy
Pole tekstowe: Przygotowanie projektu
Pole tekstowe: Repozytorium wiedzy z SAP - prace studentów