Text Box: Copyright by Marian Krupa
Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

 

Text Box: Czesław Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2000. 
Text Box: 01: SOB/Etyka w biznesie - wprowadzenie
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: Zaliczenie
Text Box: 00: SOB/Etyka w biznesie - OPIS PROGRAMU
Text Box: Mirosława Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2011. 
Text Box: Syllabus
Text Box: Jerzy Dietl, Wojciech Gasparski (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa 1997. 
 
Text Box: !
Text Box: Społeczna odpowiedzialność biznesu / etyka
Text Box: !