Text Box: Copyright by Marian Krupa
Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Text Box: !
Text Box: 09: Metodologia wdrożenia systemu ERP
Text Box: 08: Rynek i metodologia wyboru oprogramowania
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: Repozytorium wiedzy z SAP - prace studentów
Text Box: Repozytorium wiedzy z zarządzania - prace studentów
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 07: Platformy informatyczne przyszłości
Text Box: 06: Klasy systemów MRP/ERP
Text Box: 05: ERP - przeznaczenie i korzyści
Text Box: 04: Ewolucja ZSI
Text Box: 03: Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI)
Text Box: 02: System informacyjny a informatyczny
Text Box: Pytania problemowe - zaliczenie
Text Box: 01: Idea zarządzania zintegrowanego
Text Box: W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
Text Box: Syllabus
Text Box: Z. Martyniak, Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, AE w Krakowie, 1997.
Text Box: !
Text Box: Systemy informacyjne / informatyczne w zarządzaniu
Text Box: Projekt SOLARIS (SAP R/3): WSIiZ w Rzeszowie