Text Box: Copyright by Marian Krupa
Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Text Box: 03: ZJ: systemy - audyty - certyfikacja
Text Box: 02: ZJ: koncepcje - metody - techniki
Text Box: !

Text Box: 01: Zarządzanie jakością - wprowadzenie
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: Pytania problemowe ZJ - zaliczenie
Text Box: 00: Zarządzanie jakością - OPIS PROGRAMU
Text Box: Masaaki Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
Text Box: Syllabus
Text Box: Adam Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.
 
Text Box: !
Text Box: Zarządzanie jakością
Text Box: !