Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: W. T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 12: Zarządzanie zmianą projektu klasy ERP
Text Box: 11: Zarządzanie ryzykiem projektu klasy ERP
Text Box: 10: Zarządzanie jakością projektu klasy ERP
Text Box: 03: Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI)
Text Box: 06: Klasy systemów MRP/ERP
Text Box: 09: Metodologia wdrożenia ERP
Text Box: 08: Rynek i metodologia wyboru oprogramowania
Text Box: 05: ERP - przeznaczenie i korzyści
Text Box: 02: System informacyjny a informatyczny
Text Box: 07: Platformy informatyczne przyszłości
Text Box: 04: Ewolucja ZSI
Text Box: Tematy prac egzaminacyjnych
 
Text Box: 01: Idea zarządzania zintegrow.
Text Box: Syllabus
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 12 Zarządzanie doskonałe
Text Box: 11 Ryzyko i niepewność
Text Box: 10 Zarządzanie jakością
Text Box: 09 Zmiana i rozwój
Text Box: 08 Zarządzanie finansowe
Text Box: 07 Zarządzanie logistyczne
Text Box: 06 Zarządzanie strategiczne
Text Box: 05 Zarządzanie projektem
Text Box: 04 Procesy biznesowe
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 03 Struktury organizacyjne
Text Box: 02 Metody i techniki             zarządzania
Text Box: 01 Zarządzanie zintegrowane
Text Box: !
Text Box: SAP R/3 - projekt wdrożeniowy
Text Box: !
Text Box: Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI)
Text Box: !
Text Box: Repozytorium wiedzy z zarządzania - prace studentów
Text Box: SAP R/3 w praktyce - warsztaty
Text Box: SAP R/3 - laboratorium MM,PP,SD,FI,CO,HR,QM
Text Box: WYKŁADY (ZSZ)
Text Box: !
Text Box: Centrum Studiów Podyplomowych (WSIiZ) w Rzeszowie
Text Box: !
Text Box: Projekt SOLARIS (SAP R/3): WSIiZ w Rzeszowie
Text Box: !
Text Box: Tematy prac egzaminacyjnych
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: 00 Wprowadzenie
Text Box: Syllabus
Text Box: M. Krupa, Zrozumieć zarządzanie, AD, Kraków 2008.
Text Box: !
Text Box: Zintegrowane systemy zarządzania
(SAP R/3) - studia podyplomowe
Text Box: Zarządzanie zintegrowane (ZZ) - wprowadzenie