Text Box: Copyright by Marian Krupa
Text Box: for 
Text Box: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Text Box: !
Text Box: PWSZ w Oświęcimiu - zasady pisania prac dyplomowych
Text Box: !
Text Box: Arkusz oceny pracy dyplomowej
Text Box: Warunki zaliczenia PROSEMINARIUM (PWSZ)
Text Box: !
Text Box: !
Text Box: Porady praktyczne, dotyczące pisania pracy dyplomowej.
Text Box: Polecane strony www:
Text Box: Polecana literatura:
Text Box: !
Text Box: A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000.
Text Box: Praca dyplomowa - informacje dla studentów
Text Box: J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia, Wrocław 2001.
Text Box: !
Text Box: Seminarium / PROseminarium dyplomowe