Pole tekstowe: Copyright by Marian Krupa
Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: PRODUKCJA: Wikipedia - j. polski
Pole tekstowe: Toyota Motor Manufacturing Kentucky, Inc.  - case study - j. ang. 
Pole tekstowe: SAP Manufacturing: wersja  - j. ang.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Kompendium wiedzy o logistyce: PWN
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Projekt SOLARIS (SAP R/3): WSIiZ w Rzeszowie
Pole tekstowe: Encyklopedia Zarządzania: UEK w Krakowie
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Pytania problemowe
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Wykład: Zarządzanie produkcją
Pole tekstowe: H.CH. Pfohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut logistyki i Magaz., Warszawa 2001.
Pole tekstowe: Karta programowa
Pole tekstowe: K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Zarządzanie produkcją - metody, systemy MRP/ERP