mgmt4all ?

For managers with passion, only!                              Platforma, która powstała z myślą o tych dla których zarządzanie jest pasją!

Propozycje dla profesjonalistów:

Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP studia podyplomowe

Studia adresowane są do pracowników, kadry kierowniczej oraz menedżerów firm, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu SAP.

Ze względu na praktyczny charakter zajęć, grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 25 osób. Program studiów jest również realizowany jako odrębna oferta na zlecenie zainteresowanych firm i instytucji.

Program obejmuje:

 • Zarządzanie zintegrowane
 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP
 • SAP ERP – przegląd
 • Wprowadzenie do administracji systemem SAP ERP
 • SAP Business Intelligence (BI)
 • SAP Business One (ERP dla MŚP)
 • SAP Project System (PS)
 • MM – gospodarka materiałowa
 • PP – Planowanie i zarządzanie produkcją
 • SD – sprzedaż i dystrybucja
 • FI – rachunkowość finansowa
 • CO – rachunkowość zarządcza
 • Projekt wdrożenia SAP ERP

WARSZTATY i SZKOLENIA SAP

 • Zarządzanie projektem drożenia s/4HANA
 • S/4HANA – overview 2021
 • S/4HANA – przegląd
 • Metodologia SAP Activate
 • SAP Business Intelligence

WARSZTATY i SZKOLENIA z zakresu ZARZĄDZANIA

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Metody optymalizacyjne w logistyce i w produkcji
 • gry i symulacje

Blog

O doskonałości w zarządzaniu

Matrix

There are different opinions about management. Some people believe that management is a path through chaos. Others say it is sorting out chaos. Still others say it is all about creating chaos… During World War Więcej…

Conflict is good!

We all value a good working atmosphere. We care about good relations with colleagues. Every good boss does everything to avoid any disputes, quarrels, battles. It seems that this organizational idea serves everyone. Such organizational Więcej…