Artykuły naukowe w j. angielskim:

Smart Games and contemporary business education – M_Krupa LAMBERT Academic Publishing 2018

The value concept in contemporary Organization and Management – University of Miskolc 2003

The Supply Management Model in mySAP.com – key factor of success in the New Economy – Total Logistics Management PCz 2001

Blog nt. „Excellent Management” – LINK

 

Artykuły naukowe w j. polskim:

Systemy klasy BI a sprawne podejmowanie decyzji menedżerskich – AKA_2019_przekazano do wydawnictwa

Zastosowanie techniki „Check Alert” w zarządzaniu jakością danych oraz analiz
biznesowych w firmie – AKB_2019_przekazano do wydawnictwa

Uwarunkowania w zakresie rozwoju firm rodzinnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – M_Krupa ZN WSSE Ostrołęka 2018

Efektywne zarządzanie ochroną zasobów informacyjnych firmy w globalnej cyberprzestrzeni
w oparciu o metodę SMART ZBI – Zarządzanie i Finanse 2_1_2017

Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP – M_Krupa_Współczesne Finanse_1_(2)_2017_hr

Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MŚP – Marketing i Zarządzanie 2_43_2016

Rola zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Pomiędzy kulturą konstruktywną a technopatologią – Zarządzanie i Finanse 3_1_2016

Dylematy w zakresie kształtowania kompetencji menedżerskich w perspektywie zastosowania różnych modeli epistemologicznych. Pomiędzy uniwersalizmem a relatywizmem w zarządzaniu – Monografia AGH 2015

Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MŚP – ZN_116_Uniwersytet Szczeciński 2015

Platforma aplikacyjna SAP HANA jako przykład komercyjnej realizacji technologii in Memory Computing (IMC) – Monografia Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego 2014A

Realizacja SOA w oprogramowaniu biznesowym firmy SAP – Monografia Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego 2014B

Szanse i zagrożenia w zakresie realizacji projektów informatycznych klasy Business Intelligence w sektorze MŚP – ZN_111_Uniwersytet Szczeciński 2014

Kompleksowe zarządzanie współczesną firmą w oparciu o systemy informatyczne klasy Business Intelligence – Monografia AGH 2013

Uwarunkowania w zakresie realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP w Polsce – ZN_102_Uniwersytet Szczeciński 2013

Nowoczesny model kształcenia menedżerskiego. W kierunku cywilizacji informatycznej – Monografia AGH 2012

Koncepcja Kaizen w administracji publicznej? Kultury organizacyjne a zarządzanie zmianą na przykładzie projektu wdrożenia systemy zintegrowanego na uczelni wyższej – Kultura Kaizen WSIiZ 2011

Zarządzanie w cywilizacji informatycznej. Zarys problematyki – Prakseologia_Nr147_2007

Platforma mySAP.com w dydaktyce menedżerskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – e-Uniwersytet_WSIiZ Rzeszów 2002

Użyteczność kształcenia menedżerów? Osobisty punkt widzenia absolwenta Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Monografia_UJ_Kraków_2001