Artykuły naukowe w j. angielskim:

BI class systems and efficient management decision-making – Social importance of information systems in management, Societas Vistulana, Kraków, Poland 2020

The use of “Check Alert” technique in data quality management and business analysis within the company – Information management in the era of the Internet, Societas Vistulana, Kraków, Poland 2020

Smart Games and contemporary business education – LAMBERT Academic Publishing, Germany 2018

The value concept in contemporary Organization and Management – University of Miskolc, Hungary 2003

The Supply Management Model in mySAP.com – key factor of success in the New Economy – Total Logistics Management, Politechnika Częstochowska, Poland 2001

Blog „Excellent Management” – LINK

 

Artykuły naukowe w j. polskim:

Symulacja i optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie Bizagi Proces Modeler. Ocena użyteczności aplikacji BPMS przez użytkowników – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.0, IZiIP MUP ,Oświęcim 2020

Systemy klasy BI a sprawne podejmowanie decyzji menedżerskich – AKA_2019_wersja PL przekazana do wydawnictwa

Zastosowanie techniki „Check Alert” w zarządzaniu jakością danych oraz analiz
biznesowych w firmie – AKB_2019_wersja PL przekazana do wydawnictwa

Uwarunkowania w zakresie rozwoju firm rodzinnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – ZN WSSE nr 2/29, Ostrołęka 2018

Efektywne zarządzanie ochroną zasobów informacyjnych firmy w globalnej cyberprzestrzeni
w oparciu o metodę SMART ZBI – Zarządzanie i Finanse nr 2/1, Szczecin 2017

Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP – Współczesne Finanse nr 1/2, Szczecin 2017

Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MŚP – Marketing i Zarządzanie nr 2/43, Szczecin 2016

Rola zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w kształtowaniu kultury organizacyjnej. Pomiędzy kulturą konstruktywną a technopatologią – Zarządzanie i Finanse nr 3/1, Gdańsk 2016

Dylematy w zakresie kształtowania kompetencji menedżerskich w perspektywie zastosowania różnych modeli epistemologicznych. Pomiędzy uniwersalizmem a relatywizmem w zarządzaniu – Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania, Monografia AGH, Kraków 2015

Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MŚP – ZN nr 116, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015

Platforma aplikacyjna SAP HANA jako przykład komercyjnej realizacji technologii in Memory Computing (IMC) – Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, Monografia Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego Kraków 2014

Realizacja SOA w oprogramowaniu biznesowym firmy SAP – Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych, Monografia Krakowska Akademia im. F. Modrzewskiego, Kraków 2014

Szanse i zagrożenia w zakresie realizacji projektów informatycznych klasy Business Intelligence w sektorze MŚP – ZN nr 111, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014

Kompleksowe zarządzanie współczesną firmą w oparciu o systemy informatyczne klasy Business Intelligence – Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Monografia AGH, Kraków 2013

Uwarunkowania w zakresie realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP w Polsce – ZN nr 102 Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013

Nowoczesny model kształcenia menedżerskiego. W kierunku cywilizacji informatycznej – Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów, Monografia AGH, Kraków 2012

Koncepcja Kaizen w administracji publicznej? Kultury organizacyjne a zarządzanie zmianą na przykładzie projektu wdrożenia systemy zintegrowanego na uczelni wyższej – Kultura Kaizen WSIiZ Rzeszów 2011

Gry aksjologiczne a zarządzanie projektem informatycznym – ANNALES. Etyka w życiu gospodarczym, Łódź 2010

Od dżungli teorii organizacji do zintegrowanej mapy pól badawczych. Przedmiot – nauka – metodologia – filozofia – Master of Business Administration, Warszawa 2007

Zarządzanie w cywilizacji informatycznej. Zarys problematyki – Prakseologia nr 147, Warszawa 2007

„Dżungla” teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd? – ANNALES. Etyka w życiu gospodarczym Łódź 2006

Perspektywa aksjologiczna w komunikatach reklamowych współczesnych organizacji – ANNALES. Etyka w życiu gospodarczym, Łódź 2004

12 zasad Zarządzania Doskonałego – SYMPOZJUM. Przedsiębiorczość – dobro poszukiwane, Kraków 2003

Zarządzanie instytucją kultury na przykładzie wydawnictwa akademickiego – KULTURA – GOSPODARKA – MEDIA, Kraków 2002

Platforma mySAP.com w dydaktyce menedżerskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – e-Uniwersytet_WSIiZ Rzeszów 2002

W poszukiwaniu idei doskonałości organizacyjnej – Przedsiębiorstwo Partnerskie, SGH, Kazimierz Dolny 2002

Rola wydawnictwa akademickiego w kreowaniu kapitału intelektualnego oraz pozytywnej reputacji uczelni – Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji – Rzeszów 2001

Użyteczność kształcenia menedżerów? Osobisty punkt widzenia absolwenta Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, Monografia UJ, Kraków 2001

Kierowanie organizacją wirtualną na przykładzie firmy wydawniczej „Antykwa” – Rola kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego firmy w świetle badań, Białystok 2000