Scenariusz gry

Początkiem gry jest rok 2000 (1 stycznia) – moment akcesji nowych członków EUROLANDu – 6 krajów (Polska, Węgry, Czechy, Słowenia, Estonia, Litwa).  Każdy zespół (kraj) po wyborze określonych ról (premier rządu, prezes banku centralnego, prezes związku banków komercyjnych, prezes izby gospodarczej, przewodniczący centrali związków zawodowych, prezes stowarzyszenia konsumentów – obywateli) negocjuje i podejmuje niezależne decyzje makroekonomiczne, które decydują o wzroście lub też spadku krajowego PKB.

Wielkość rynku poszczególnych krajów wyznacza aspekt demograficzny, koniunktura gospodarcza oraz stopień zamożności obywateli. Również na stronę popytową wpływa wymiana handlowa (eksport) do obszaru Eurolandu skupiającym 10 krajów plus nowe kraje członkowskie uczestniczące w procesie decyzyjny (6 zespołów).

Rozwój gospodarczy danego kraju, w tym popyt rynku, jest zdeterminowany również decyzjami innych zespołów oraz samej koniunktury na rynku globalnym Eurolandu.

Sytuacja wszystkich współzawodniczących zespołów na początku gry jest identyczna.  Oznacza to, że rozpoczynają one z takimi samymi wskaźnikami makroekonomicznymi, identyczną sytuacją demograficzną, wskaźnikiem konkurencyjności i takim samym udziałem w rynku globalnym Eurolandu

Materiały do gry