Zasady zaliczenia praktyki zawodowej

PRAKTYKI zawodowe w MUP – Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Praktyki realizujemy na 2 sposoby:

  1. Praktyka w wybranej firmie, instytucji – 1) Podpisane porozumienie (dr Joanna Stuglik) + ; 2) Dzienniczek (wypełnione tabele z podpisami!); 3) Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej.
  2. Na podstawie wykonanej pracy – Wniosek, potwierdzona liczba przepracowanych godzin + egzamin

Na podstawie gry symulacyjnej (REVAS) – Wniosek + Dzienniczek  – wypełnione tabele). UWAGA: Odbycie praktyk tylko w formie gry symulacyjnej REVAS jest obecnie zawieszone – decyzja Dyrektor Instytutu!

UWAGA:

Składanie poprawnie wypełnionych dokumentów oraz wpisy do indeksów będą TYLKO realizowane osobiście, w wyznaczonych terminach!

PYTANIA od studentów w kwestii praktyk oraz na nie odpowiedzi:

PYTANIE: Czy można zrobić praktyki do PRZODU . Sytuacja wygląda tak ,że kończę 1 rok i chciałabym już przez te wakacje zrobić praktyki na semestr przyszły zimowy na 2 rok ?

ODPOWIEDŹ: Można, musi się zgadzać wymiar godzin.

PYTANIE: Zwracam się z pytaniem o termin realizowania praktyk. Od kiedy mamy rozpocząć praktyki? Czy możemy realizować je po zajęciach na uczelni? Czy możemy odbywać je tylko jeden czy więcej dni w tygodniu jeśli będą to dni wolne od zajęć? Czy możemy realizować praktyki w weekendy? Czy możemy w jeden dzień pracować więcej niż 8h? Czy mogę realizować praktyki w firmie transportowej, zgodnie z wybraną specjalizacją?

ODPOWIEDŹ: Regulamin praktyk nie stawia ograniczeń czasowych – praktyka powinna zostać zrealizowana w trakcie semestru i tyle. Co do długości dnia pracy – wypada się kierować zdrowym rozsądkiem i zasadami panującymi w firmie, 8 godzin zegarowych to nieco ponad 10 godzin dydaktycznych, można ew, myśleć o przedłużeniu do 12 godzin, ale to już raczej w jakichś wyjątkowych przypadkach. Przepisy mówią, że w wersji podstawowej dniówka nie powinna trwać dłużej niż 12 godzin zegarowych. Firma transportowa – OK dla LiT

PYTANIE: Czy praktyki mogą być realizowane w okresie wakacyjnym?

ODPOWIEDŹ: Według najnowszej interpretacji Rzecznika Praw Studentów RP,  brak jest przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które uniemożliwiają realizację praktyk w okresie wakacyjnym. Uczelnie posiadają autonomię w zakresie organizacji harmonogramu studiów, a zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rok akademicki trwa do 1 października do 30 września. W opinii Rzecznika, wydaje się uzasadnionym twierdzenie, że okres wakacyjny jest elementem roku akademickiego i co za tym idzie może być zagospodarowany przez uczelnie, w tym w zakresie realizacji praktyk.

Mając na uwadze powyższe, proszę o przekazanie informacji do osób układających harmonogramy oraz do Koordynatorów ds. praktyk studenckich o możliwości planowania realizacji praktyki studenckiej w okresie wakacyjnym, tj. wolnym od zajęć dydaktycznych.

PYTANIE: Czy jeśli mam podany dany termin we wniosku, który może jeszcze ulec zmianie poprzez opiekuna praktyk zakładu w związku z postojem. Czy muszę poprawić oraz sporządzić nowy wniosek zgody?

ODPOWIEDŹ: Dla zgodności dziennika praktyk z wnioskiem należy wykonać aneks (dodatkowy dokument do wniosku) zawierający powód terminu, np. postój w pracy zakładu.

(1) Praktyki na podstawie porozumienia

UWAGA: Porozumienia dotyczące realizacji praktyk podpisuje TYLKO Pani Dyrektor Instytutu!

(2) Wniosek na podstawie pracy + egzamin

(3) Gra symulacyjna - REVAS

UWAGA: Odbycie praktyk tylko w formie gry symulacyjnej REVAS jest obecnie zawieszone – decyzja Dyrektor Instytutu!

Załącznik-nr-3a-Wniosek – symulacja

Link do GRY – strona logowania

licence_keys – indywidualne klucze do logowania się do gry

HARMONOGRAM – edycja wiosna 2021 (Fabryka Łożysk):

FAQ

Q: Jakie konto mailowe należy podać przy logowaniu / rejestrowaniu się do gry symulacyjnej?

A: Dowolne. Można skorzystać z konta prywatnego, służbowego lub też uczelnianego

Q: Czy grupa tworzy jedną firmę?

A: Tak, pracujemy jako zespół w ramach jednej firmy i odpowiadamy za efekty jako zespół. Jednakże, należy dokumentować przebieg praktyki / gry w sposób indywidualny (role, decyzje, dylematy itd.).

Q: Czy decyzje jednych zespołów mają wpływ na decyzje pozostałych?

A: Tak. Gra jest interaktywna.

Q: Na co wpływa jakość w grze? Jaka jest rola jakości w procesie definiowania strategii, wyboru zasobów?

A: Jakość wpływa na większe zainteresowanie się naszym produktem / usługami ze strony potencjalnego klienta. Należy, jednak wypracować właściwą relację jakość-cena.

FILMY w formie instrukcji na YT:

RUNDA 1

RUNDA 2

RUNDA 3

Analiza WYNIKÓW