Plan zajęć

PSYCH_00-PLAN

Link do TESTU będzie uruchomiony przed egzaminem

 

TEST / QUIZ – skala ocen (punktowa!):

51-59% – 3.0 (1)

60-69% – 3,5 (2)

70-79% – 4,0 (3)

80-89% – 4,5 (4)

90-100% – 5,0 (5)

Uwaga: Ocena końcowa uwzględnia zdobyte punkty z testu + uzyskane punkty za AKTYWNOŚĆ!

Materiały do zajęć

Linki

Dodatkowe materiały