Sm@rt Business Intelligence

Sm@rt Business Intelligence (SBI) jako prekonfigurowana platforma biznesowa działająca na poziomie taktyczno-strategicznym obejmuje następujące elementy:

  • Oprogramowanie diagnostyczno-optymalizacyjno-komunikacyjne;
  • Najnowszą Infrastrukturę teleinformatyczną (sieć serwerów, IMC (HANA) ERP/BI, Internet, mobile technology, EDI);
  • Dobre praktyki, w tym dane historyczne, KPI branżowe itd.;
  • Metody i modele naukowego zarządzania (klasyczne / innowacyjne);
  • Ideę KAIZEN / Pętla Deminga – zasada ciągłego doskonalenia.

Więcej informacji: SBI-SMART BI