PLAN zajęć:

00_SWD-PLAN

 

Materiały do wykładu

01_SWD-Wprowadzenie

 

Materiały do ćwiczeń:

02_SWD-BI_ćwiczenia

SWD_artykuły do ćwiczeń

 

Interesujące linki:

XMind2020 – Program do „mapy umysłu” (Mind Mapping)

IT STRATEGY - gra symulacyjna

FLEXSIM - modelowanie symulacyjne 3D

REVAS - gra symulacyjna

Link do GRY (Fabryka Łożysk) – strona logowania

licence_keys – indywidualne klucze do logowania się do gry

FAQ

Q: Jakie konto mailowe należy podać przy logowaniu / rejestrowaniu się do gry symulacyjnej?

A: Dowolne. Można skorzystać z konta prywatnego, służbowego lub też uczelnianego

Q: Czy grupa tworzy jedną firmę?

A: Tak, pracujemy jako zespół w ramach jednej firmy i odpowiadamy za efekty jako zespół. Jednakże, należy dokumentować przebieg praktyki / gry w sposób indywidualny (role, decyzje, dylematy itd.).

Q: Czy decyzje jednych zespołów mają wpływ na decyzje pozostałych?

A: Tak. Gra jest interaktywna.

Q: Na co wpływa jakość w grze? Jaka jest rola jakości w procesie definiowania strategii, wyboru zasobów?

A: Jakość wpływa na większe zainteresowanie się naszym produktem / usługami ze strony potencjalnego klienta. Należy, jednak wypracować właściwą relację jakość-cena.

FILMY w formie instrukcji na YT:

RUNDA 1

RUNDA 2

RUNDA 3

Analiza WYNIKÓW