PLAN zajęć

EGZAMIN do wykładu – link do TestPortal

Skala ocen (egzamin):

51-59% – 1 punkt

60-69% – 2 punkty

70-79% – 3 punkty

80-89% – 4 punkty

90-100% – 5 punktów

 

Wykład

 

Ćwiczenia – Projekty

TEST:

11_QUIZ_System_ZBI