PLAN zajęć:

00_TPM_PLAN

 

Opis GRY:

Link do GRY – strona logowania

licence_keys – indywidualne klucze do logowania się do gry (1 klucz na 1 zespół)

FAQ

Q: Jakie konto mailowe należy podać przy logowaniu / rejestrowaniu się do gry symulacyjnej?

A: Dowolne. Można skorzystać z konta prywatnego, służbowego lub też uczelnianego

Q: Czy grupa tworzy jedną firmę?

A: Tak, pracujemy jako zespół w ramach jednej firmy i odpowiadamy za efekty jako zespół. Jednakże, należy dokumentować przebieg praktyki / gry w sposób indywidualny (role, decyzje, dylematy itd.).

Q: Czy decyzje jednych zespołów mają wpływ na decyzje pozostałych?

A: Tak. Gra jest interaktywna.

Q: Na co wpływa jakość w grze? Jaka jest rola jakości w procesie definiowania strategii, wyboru zasobów?

A: Jakość wpływa na większe zainteresowanie się naszym produktem / usługami ze strony potencjalnego klienta. Należy, jednak wypracować właściwą relację jakość-cena.

FILMY w formie instrukcji na YT:

RUNDA 1

RUNDA 2

RUNDA 3

Analiza WYNIKÓW