Zarządzanie projektami

PLAN zajęć:

00_PLAN PM_MUP

 

EGZAMIN:

LINK – egzamin pisemny (TestPortal)

EGZAMIN – skala ocen (punktowa!):

51-59% – 3.0 (1)

60-69% – 3,5 (2)

70-79% – 4,0 (3)

80-89% – 4,5 (4)

90-100% – 5,0 (5)

Uwaga: Ocena końcowa uwzględnia zdobyte punkty z egzaminu + uzyskane punkty za AKTYWNOŚĆ!

 

WYKŁAD:

Wprowadzenie do PM

 

Materiały do ĆWICZEŃ:

Projekt EVENT_opis – wersja PDF

Projekt EVENT_szablon – wersja DOC (edytowalna)

 

Materiały do LABORATORIUM:

MS_Projekt – laboratorium

 

Linki do narzędzi IT:

XMind 2020 – plik do pobrania

Diagram Designer – plik do pobrania

Gantt Project – plik do pobrania

MS Project

PLAN zajęć:

00_PLAN MS Project_2023_MUP

 

Prezentacje do wykładu:

01_MS Project – wprowadzenie

01_SI a PM_wprowadzenie

 

TEST

Link do TestPortal

MS Project – skrypt

 

Materiały do ćwiczeń:

MS_Project_Stadion Narodowy – CASE STUDY

OpenProject

Program do zarządzania projektami:

OpenProject – link do strony

Przewodnik po OpenSource – link do strony

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie projektem i innowacjami

PLAN:

00_PLAN PMI_MUP

 EGZAMIN:

LINK – egzamin pisemny (TestPortal)

EGZAMIN – skala ocen (punktowa!):

51-59% – 3.0 (1)

60-69% – 3,5 (2)

70-79% – 4,0 (3)

80-89% – 4,5 (4)

90-100% – 5,0 (5)

 

Materiały do zajęć:

01_INNOWACJE_wprowadzenie

02_Wprowadzenie do PMI

 

Netografia:

Twój Start-up – case study

Start-up (PFR)

Czym jest i jak działa start-up?

Metody zarządzania organizacjami typu start-up w zmiennym otoczeniu

Zarządzanie projektami – Jakub Wośko

Systemy Informatyczne a PM

PLAN:

00_PLAN SI a PM

WYKŁAD:

01_SI a PM_wprowadzenie

LINK – egzamin z wykładu MS Project (TestPortal)

UWAGA: Test będzie aktywowany o godz. ….

EGZAMIN – skala ocen :

51-59% – dostateczna

60-69% – plus dostateczna

70-79% – dobra

80-89% – plus dobra

90-100% – bardzo dobra

——

ĆWICZENIA:

RYNEK OPROGRAMOWANIA PM:

ZOHO Projects

OPEN Projects

ENOVATIO Projects

FLEXI Project

JIRA Software (Agile) – by Atlassian

REDMINE

CYFE (dashboards)

Gra menedżerska "PIRAMIDY"