Zarządzanie projektami

PLAN zajęć:

00_PLAN zajęć PM_MUP

 

EGZAMIN:

LINK – egzamin z wykładu

UWAGA: Test będzie aktywowany o godz. ….

EGZAMIN – skala ocen (punktowa!):

51-59% – 1

60-69% – 2

70-79% – 3

80-89% – 4

90-100% – 5

Uwaga: Ocena końcowa uwzględnia zdobyte punkty z egzaminu + uzyskane punkty za AKTYWNOŚĆ!

 

WYKŁAD:

Wprowadzenie do PM

 

Materiały do ĆWICZEŃ:

Projekt EVENT_opis – wersja PDF

Projekt EVENT_szablon – wersja DOC (edytowalna)

 

Linki do narzędzi IT:

XMind 2020 – plik do pobrania

Diagram Designer – plik do pobrania

Gantt Project – plik do pobrania

Systemy Informatyczne a PM

PLAN:

00_PLAN SI a PM

WYKŁAD:

01_SI a PM_wprowadzenie

LINK – egzamin z wykładu MS Project

UWAGA: Test będzie aktywowany o godz. ….

EGZAMIN – skala ocen :

51-59% – dostateczna

60-69% – plus dostateczna

70-79% – dobra

80-89% – plus dobra

90-100% – bardzo dobra

——

ĆWICZENIA:

RYNEK OPROGRAMOWANIA PM:

ZOHO Projects

OPEN Projects

ENOVATIO Projects

FLEXI Project

JIRA Software (Agile) – by Atlassian

REDMINE

CYFE (dashboards)

Gra menedżerska "PIRAMIDY"