PLAN zajęć:

00_PROCESY inf_dec_w_log-Plan zajęć

QUIZ z „Procesy informacyjno-decyzyjne” – link do TestPortal

UWAGA: Test będzie aktywowany o godz. ………. Koniec testu o godz. …..

Skala ocen (quiz):

51-59% – 3,0

60-69% – 3,5

70-79% – 4,0

80-89% – 4,5

90-100% – 5,0

 

Prezentacje do WYKŁADU:

00_Procesy_EZBI

01_PROCESY inf_dec_w_log-Procesy logistyczne

02_PROCESY inf_dec_w_log-Wskaźniki logistyczne

03_PROCESY inf_dec_w_log-Bizagi_FLEXSIM

04_PROCESY inf_dec_w_log-MULTIdimensional Manager

 

Dodatkowe linki:

BIZAGI Modeler -pliki do pobrania

MACROLOGIC Merit – demo na YT