PLAN zajęć

00_PROCESY inf_dec_w_log-Plan zajęć

Konsultacje UEK środy 13:00-14:00 (rok akademicki 2021-2022)

EGZAMIN

TEST z „Procesy informacyjno-decyzyjne” – link do TestPortal

UWAGA: Test będzie aktywowany o godz. 18:45

Skala ocen (quiz):

51-59% – 3,0

60-69% – 3,5

70-79% – 4,0

80-89% – 4,5

90-100% – 5,0

Materiały do zajęć

TEST - analityk biznesowy