Plan zajęć

Materiały do zajęć

Test

link do testu

Quiz – skala ocen (punktowa!):

51-59% – 1 punkt

60-69% – 2 punkty

70-79% – 3 punkty

80-89% – 4 punkty

90-100% – 5 punktów

Uwaga: Ocena końcowa uwzględnia zdobyte punkty z quizu + uzyskane punkty za AKTYWNOŚĆ + projekt!

===============

OCENA końcowa:

bdb – 14-15 punktów

+db – 12-13 punktów

db – 10-11 punktów

+dst – 8-9 punktów

dst – 7 punktów